Column - Christengemeente-hs

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Column

Vrienden

Er waren eens 2 schoolvrienden die allebei rechten gingen studeren. De ene vriend had het fijn op school en haalde goede resultaten. De andere vriend had minder succes. Hij zakte voor z'n examens, moest stoppen met z'n studie en viel terug in de drank en criminaliteit.
Op een gegeven moment werd hij gearresteerd en voor de rechter gebracht. De rechter bleek echter zijn oude schoolvriend te zijn. Iedereen wachtte gespannen af wat de rechter zou doen. Zou hij in voordeel van zijn vriend rechtspreken of zou hij zijn vriendschap vergeten en zijn vriend keihard laten straffen?Even later kwam de rechter tot een uitspraak. Hij gaf zijn vriend een flinke geldboete, de rechtvaardige straf, maar betaalde de boete zelf!

Waarom deed de rechter dat?
De verdachte was zijn oude schoolvriend! De rechter betaalt de boete zelf, uit liefde voor zijn kameraad. Je bent het er vast wel mee eens dat het heel stom zou zijn, als de vriend dit aanbod zou weigeren.

Nu is God zowel een rechtvaardige God, als een liefhebbende God. Hij kijkt naar onze zonden en zal dus met recht kunnen zeggen: "Jij hebt tegen mij gezondigd". Maar Hij zegt ook: "Ik houd zoveel van je dat Ik die straf op Mij zal nemen."

Dat is wat God in Jezus gedaan heeft:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
(Johannes 3:16)

God heeft Zijn hemelse kleed afgelegd, is naar de beklaagdenbank gestapt en heeft zo voor onze schulden betaald.
Dat is pas liefde!


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu