Kerk in de samenleving - Christengemeente-hs

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kerk in de samenleving


Wij vinden het erg belangrijk om als kerk midden in de samenleving te staan.
Daarom voelen wij ons verbonden met onderstaande organisaties en veel van onze gemeenteleden helpen daar waar mogelijk.


•Voedselbank Hoogezand Sappemeer
•Kringloopwinkel de Graanschuur
•Voedselbank Winschoten, stichting Azzur
•Stichting Present regio Hoogezand
•Samen aan tafelVoedselbank Hoogezand SappemeerDe hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen / gezinnen door middel van het verstrekken van voedselpakketten een steuntje in de rug te geven tijdens het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdsgebonden.
Er zijn criteria voor de toekenning. Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.
Ook kunnen klanten periodiek kleding uitzoeken en worden er aktiviteiten georganiserd om de maatschappelijk participatie van klanten te bevorderen.
Aanmelding dient plaats te vinden door een hulpverlenende instantie (maatschappelijk werk, specialistische thuiszorg, diaconie, riagg, schuldhulpverlening, vluchtelingenhulp etc.).
Particulieren kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden.

Bezoekadres: Openingstijden voor aanlevering:
Kees de Haanstraat 20 donderdagmiddag van 15.00 u. – 17.00u.
9602 VT Sappemeer en vrijdagmorgen van 9.00 u. – 12.00 u

Telefoonnummers:
Voor klanten: 06 46038075 / 06 13087683
Aanleveren / ophalen van goederen: 06 29352300

Algemeen: 06 10309092 / 06 22097444
Telefoon: 06-46038075 (Coördinator Intake / consulente)
E-mail: parel@kluppel.nl

website  www.voedselbank-hoogezand.nl


Hoogezand-Sappemeer:
Stichting ParelContactadres
Hoofdweg 21
9621 AC Slochteren
Algemeen telefoonnummer: 06 10309092
E-mailadres: info@stichtingparel.nl
Krinloopwinkel de GraanschuurEen van de inzameldepots is in Hoogezand, en wel aan de Sluiskade 23, wijk Martenshoek. Daar hebben we sinds enkele jaren een kringloopwinkel.
We zijn deze winkel o.a. gestart om geld te verdienen. Transporten naar Roemenië, Moldavië en Oekraïne zijn erg duur.
We krijgen meestal meer goederen dan geld binnen.
Openingstijden van de winkel:
Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Maandag gesloten.
Voedselbank Oldambt


Azzur betekent: helper. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en zijn actief in de regio Oldambt. We bieden een helpende hand en een luisterend oor voor mensen die op, of onder de armoedegrens leven. Het kan zijn dat u een tekort hebt aan eten en kleding, of hulp nodig hebt bij het op orde brengen van uw financiën. Meldt u zich dan aan bij Azzur. Stichting Azzur Kloosterlaan 9 9675 JL Winschoten
Stichting PresentEen goede samenwerking tussen Present en de lokale kerken is erg belangrijk. Een groot aantal groepen vrijwilligers komen namelijk uit kerken.
Present wil voor kerken een middel zijn tot lokaal diaconaat. Present wil een brug slaan tussen mensen binnen de kerk die willen geven en mensen buiten de kerk die daarmee geholpen zijn.
Wilt u als groeigroep, huiskring, Bijbelstudiegroep of wijkkring een project uitvoeren ga dan naar ‘Doe mee en zet je in!’en meldt u aan! Present verzorgt op aanvraag een thema-avond over het onderwerp diaconaat.


Stichting Samen aan Tafel


Een groep mensen in Hoogezand-Sappemeer is met een maaltijdproject gestart. Deze groep heeft een stichting gevormd met de naam stichting Samen aan Tafel (SaT).
Via het verstrekken van een maaltijd probeert de stichting mensen de mogelijkheid te bieden om contacten op te doen, ervaringen uit te wisselen of gewoon eens met iemand te praten.

De eerste gelegenheid om te komen eten was op 7 april 1999 en nu kan, dankzij giften van gemeente, bedrijven en particulieren, dit nog steeds plaatsvinden.
Sinds maart 2005 beschikken we over een zaal in de Vrede Kerk aan de v.d Duyn van Maasdamweg 216. Hier ontvangen we wekelijks nu regelmatig 60 gasten.
Dat zijn niet alleen mensen die zich geen maaltijd kunnen permitteren , er zijn er ook mensen die wat sociaal kontact willen en daarom hierheen gaan.
Voor mensen die zich het wel kunnen permitteren wordt dan ook een vrijblijvende gift gevraagd voor de maaltijd.
Voor mensen die dit niet kunnen is de maaltijd gratis.

De maaltijden worden bereid door mensen van het werkleerproject van stichting Baanvak o.l.v. Leo Steenstra. De cursisten kunnen zo wat werk- ervaring opdoen in de keuken en het bedienen van gasten .Door samenwerking zijn wij en de cursisten geholpen en kunnen wij wekelijks met onze gasten aan tafel.Er worden elke woensdag vanaf 17.15 uur maaltijden verstrekt met uitzondering van feestdagen en als de Vrede Kerk is gesloten b.v tussen kerst en nieuwjaar.Om de plannen van onze stichting te blijven verwezenlijken hebben we uw hulp hard nodig. Want, hoewel we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, zijn er behoorlijke bedragen mee gemoeid.Zo kost ons één maaltijd circa € 5,50.We zouden het erg fijn vinden als u ons hiermee zou willen helpen. Dit kunt u op verschillende manieren doen.U kunt ons steunen door bijvoorbeeld donateur te worden en ons uw hulp toezeggen door één maaltijd per maand voor uw rekening te nemen of voor een éénmalige gift. Hiervoor kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij onze secretariaat. Natuurlijk mag u zelf ook een bedrag overmaken dit kan t.n.v. Stichting Samen aan tafel te Hoogezand Gironummer 7958737.
Doelstelling
Het doel van de stichting is om één keer in de week een maaltijd te verstrekken aan mensen, die in een moeilijk financiëlé positie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken of daar al in zitten.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu