Leren geloven - Christengemeente-hs

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Leren geloven


Evangelie betekent "Blijde Boodschap" en dat is in de kern de inhoud van de Bijbel.
Het is een boodschap van God!

Waarom een Blijde Boodschap?
De God van de Bijbel heeft de wereld geschapen en heeft de mens hier op aarde geplaatst. Hij wilde dat de mens op aarde zou functioneren zoals God dat had bedoeld. Op zo´n manier zou het goed gaan met de mens en de natuur en kon God een relatie met de mens hebben.
Het is echter anders gegaan. God schiep de mens met een vrije wil en de mens heeft die wil gebruikt om zijn eigen gang te gaan en niet te vragen wat God van hem wilde. De mens dacht en denkt dat nu nog, dat hij zelf wel weet wat het beste voor hem is en hij vond dat hij daarbij niemand anders nodig had. Dit gedrag noemt de Bijbel zonde en geeft aan dat de mens op aarde niet tot zijn doel komt waarvoor hij was geschapen.
Waarom heeft God dan de mens met een vrije wil geschapen? God wilde namelijk geen robots, die geprogrammeerd zijn en daarom precies doen wat Hij wil, maar Hij wil personen, die uit vrije wil spontaan Hem zoeken en naar Hem verlangen.
Door de zonde kon die heilige God echter geen relatie meer hebben met de mens en zou de mens alleen nog maar geoordeeld worden op zijn daden. In de Bijbel staat dat iedere mens zondigt en dus veroordeeld zal worden door God.

Maar God is ook liefde. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat en veroordeeld moet worden. In de Bijbel staat het als volgt:
"Want zo lief heeft God de wereld (dus jou / u) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) heeft gegeven, opdat een ieder (dus ook jij / u) die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben." (Joh. 3: 16)
Maar God is ook rechtvaardig en handelt volgens het recht. Dus als iemand een straf heeft verdiend moet die straf ook uitgevoerd en ondergaan worden. Die straf kon nooit door de mensen zelf betaald worden en daarmee leek het een onoplosbaar probleem om de mens weer in een goede relatie met God te brengen.

God heeft een oplossing gevonden door iemand mens te laten worden, die de straf die de mensen verdiend hadden op zich zou nemen. Dat moest dan wel iemand zijn die zelf zonder zonde was en ook in zijn hele leven op aarde niet zou zondigen. Daarom heeft Hij Zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd en is Hij mens geworden.

Toen Jezus gekruisigd werd zo'n 2000 jaar geleden, droeg Hij de straf voor alle mensen die in Hem geloven. Dat wil zeggen als je persoonlijk erkent dat je een zondaar bent en daardoor straf van God zou verdiend hebben, maar je gelooft dat Jezus die straf voor jou op het kruis heeft gedragen, dan is het eigenlijk dat Jezus tegen God zegt, dat Hij al voor jou heeft betaald. En een straf hoeft niet twee maal te worden betaald.
Als je werkelijk met je hart in het werk van Jezus gelooft, mag je weten dat je vrij bent van de zonden en een kind van God bent geworden. God wil dan je Vader zijn en een eeuwige relatie met je hebben.
Je mag dan weten dat je een doel hebt hier op aarde en dat je dat doel samen met God de Vader mag realiseren. Dat geeft rust en vrede in je leven en een enorme blijdschap.
Vandaar de "Blijde Boodschap", die God ons heeft gebracht in de Heer Jezus.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu