Wie zijn wij? - Christengemeente-hs

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie zijn wij?

We zijn een gemeenschap van mensen die hebben ontdekt dat het mogelijk is een persoonlijke relatie en omgang met Jezus Christus te hebben. Dit is het allerbelangrijkste in ons leven. Daarom willen we in onze samenkomsten, in de onderlinge relaties, in de gastvrijheid en in ons optreden naar onze omgeving toe de geweldige waarde tonen van het vertrouwen en geloof in God. We hebben ontdekt en ondervonden dat het leven met God een blijdschap en levensvervulling geeft die met niets te vergelijken is. Dit willen we niemand onthouden!
Wij willen door deze website laten zien wat ons 'beweegt' en wat we daar mee doen.
Op zondag
Elke zondag ontmoeten we elkaar in een gevarieerde samenkomst. In deze dienst maken we God groot door lofprijzing en aanbidding. Hierbij wordt ook het Avondmaal gevierd.
Bij het eten van brood en drinken van wijn denken we aan Jezus, Zijn leven, Zijn kruisdood en Zijn opstanding en overwinning op de dood. Daarnaast is er ruimte voor een overdenking en een getuigenis en er is ook gelegenheid om voorbede te doen tijdens een gebedsmoment.


Er zijn sprekers uit de eigen gemeente (en soms gastsprekers) die ons met Gods Woord willen dienen. Vanuit de Bijbel worden we geleerd, vertroost en bemoedigd.
We willen gelegenheid geven tot het delen van persoonlijke geloofsbelevingen en getuigenissen, om te vertellen wat Hij voor ons heeft gedaan en steeds weer doet.
Zo worden we persoonlijk en als gemeente opgebouwd en leren God en de Heer Jezus beter kennen, en onze relatie met Hem mag groeien.
De samenkomsten kennen geen vaste liturgie. Zoals de Bijbel het beschrijft draagt een ieder iets bij: een lied, een gebed, het voorlezen van een gedeelte uit de Bijbel of een bemoediging. Ter ondersteuning maken we gebruik van multimediamiddelen, zoals een beamer.

Naar buiten gericht
Op verschillende manieren willen we de liefde van God voor mensen zichtbaar maken.  We ondersteunen projecten zoals de Voedsel- en kledingbank en Samen aan tafel.

Welkom
U bent van harte welkom in onze samenkomsten. Hiervoor willen we u graag uitnodigen.
Elke zondagochtend beginnen we om 10.00 uur en om circa 11:30 eindigen we met een koppje thee of koffie.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu